MISA Bamboo.NET X1 2019
Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường
Banner BambooX1 2019
BambooX1 1

MISA Bamboo.NET X1 2019

MISA Bamboo.NET X1 2019 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường, hỗ trợ đắc lực cho các Phòng tài chính quận/huyện và Sở tài chính các tỉnh trong việc tổng hợp các báo cáo…

Tính năng BambooX1 1

Nhận báo cáo cấp dưới

Hỗ trợ nhận báo cáo của các đơn vị cấp dưới bằng hai cách: nhập khẩu từ tệp và nhập bằng tay.
Cho phép nhập khẩu tệp báo cáo của các đơn vị cấp dưới theo từng tháng, quý, 6 tháng và theo cả năm.
 

Cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính

Cho phép xem và in các báo cáo chi tiết của từng đơn vị dự toán cấp dưới và báo cáo của đơn vị tổng hợp.
Cung cấp hệ thống báo cáo phân tích linh động theo nhiều chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu phân tích báo cáo của các đơn vị cấp trên.
 
Tính năng BambooX1 2

Tính năng BambooX1 1

Thống kê tình hình nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới

Thống kê một cách chính xác những đơn vị nào đã nộp báo cáo, đơn vị nào chưa nộp và chưa nộp những báo cáo nào. Từ đó giúp đơn vị tổng hợp quản lý được tình hình nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới, qua đó có thể đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa nộp đủ báo cáo tiếp tục nộp báo cáo để đơn vị tổng hợp thực hiện tổng hợp các báo cáo trong kỳ.
 

Tổng hợp dữ liệu

Giúp Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo cáo tài chính xã, phường của các UBND xã, phường, thị trấn nhanh chóng, chính xác.  Cho phép xem và in báo cáo tổng hợp của một số đơn vị hoặc của toàn quận, huyện.
 
Tính năng BambooX1 2