Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Lưu ý:
  • Khách hàng sẽ được nhận giấy phép sử dụng (GPSD) và bộ cài đặt phần mềm qua email.
  • Thời gian bảo hành là 12 tháng được tính từ tháng nhận giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019 (đã trả phí mua mới).
  • Khi khách hàng mua mới hoặc mua gói phí cập nhật hàng năm sẽ được bảo hành 12 tháng. Trong thời gian bảo hành khách hàng sẽ được cập nhật phiên bản mới MIỄN PHÍ.
  • Trước khi hết hạn bảo hành hoặc trước khi hết hạn gói phí cập nhật hàng năm, khách hàng nên mua gói phí cập nhật hàng năm để luôn được cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới nhất của phần mềm.
  • Hết hạn bảo hành hoặc hết hạn gói phí cập nhật hàng năm, khách hàng muốn cập nhật phiên bản mới thì sẽ tính mức phí bằng 110% mức phí cập nhật cho số năm quá hạn.
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2018 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.